OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Začiatok aktivity

 

                                  Opis aktivity

 

September

2018

Vytvoriť dotazník pre rodičov a žiakov o projekte s chorvátskou školou, do akej miery sa priatelia s ekológiou, ako vnímajú životné prostredie v našom regióne

September

2018

Začať vyrábať finálny produkt : FOTOKNIHU  Zelené oblasti v našom meste. Žiaci odfotia parky, záhrady, chránené oblasti  a stromy , ako aj iné zelené miesta v ich meste v štyroch ročných obdobiach a o rok neskôr na projektovom stretnutí v Krupine v októbri 2019 porovnajú zelené oblasti v Krupine a v Krapinskych Topliciach, predstavia ich vo  forme fotoknihy a prezentácie v Power Pointe

September

2018

Zabezpečiť výsledky chemickej analýzy pitnej vody v obidvoch mestách

September

2018

Začať vyrábať EKOLOGICKÝ MAGAZÍN v slovenskom a chorvátskom  jazyku, oddelene v každej škole s tématikou globálneho otepľovania, životného prostredia v našom okolí, básňami, tvorbou žiakov, krížovkami, ochranou ŽP, mali by vyjsť minimálne 4 výtlačky počas obdobia dvoch rokov

September

2018

Vytvoriť a prispievať do spoločnej webovej stránky Priatelíme sa s ekológiou, v angličtine, chorvátskom a slovenskom jazyku, ktorá by informovala o prebiehajúcich aktivitách, projektových mítingoch, spoločných produktoch, výsledkoch projektu

September

2018

Recyklačný proces v rodinách, školách, v mestách

September

2018

Šírenie informácií o tomto projekte v miestnej televízii KTV v Krupine, v miestnej tlači v Krupine, v novinách Zagorski list v Krapinských Topliciach, publikovanie výsledkov projektu

Október

2018

 

Projektové stretnutie v Krupine

Téma :  VODA

 

Bude to otvárací meeting , úvodný meeting spoločného projektu, kde žiaci oboch škôl predstavia rieky, priehrady, vodné oblasti, kúpele, vodopády, alebo more v ich krajinách a v blízkosti ich miest, alebo v ich mestách. Vo forme prezentácie v Power Pointe.

Porovnajú výsledky chemickej analýzy pitnej vody v ich mestách.

Navštívia priehradu Bebrava v Krupine, Štrbské pleso v národnom parku Vysoké Tatry, priehradu Liptovská Mara v Nízkych Tatrách.

Historik mesta Krupina bude diskutovať so žiakmi o veľkej a ničivej povodni v Krupine v roku 1999.

Obidve školy pripravia prezentácie v Power Pointe a o vode pred mítingom a predstavia ich v Krupine v škole, prípadne v kine Krupina.

 

 

 

 

Marec

2019

VÝSKUM  v  KRUPINE : slovenskí žiaci budú monitorovať dopravnú situáciu v meste, budú sledovať a počítať počet áut, autobusov, kamiónov prechádzajúcich na hlavnej ulici v ich meste. Vieme, že hlavne Krupina má problém s obrovským počtom kamiónov prechádzajúcich cez mesto každý pracovný deň. Pozorovanie, sčitovanie a zaznamenávanie počtu áut sa uskutoční 2 hodiny denne počas jedného týždňa, počas pracovných dní.

Marec

2019

VÝSKUM  v   KRAPINSKÝCH  TOPLICIACH  :  chorvátski žiaci budú robiť výskum o svetelnom znečistení v ich meste, pretože škola má luxmeter a určité skúsenosti, ktoré zahŕňajú túto oblasť skúmania. Žiaci sa najprv oboznámia so základmi rádiometrie a fotometrie, budú chodiť po domácnostiach a ich škole používajúc digitálny luxmeter a vyhodnotia tak dobré a zlé svetelné parametre. Neskôr vytvoria štatistický prehľad o použití rôznych typov svetlených zdrojov a vyhodnotia výskum.

Apríl

2019

 

Projektové stretnutie v Krapinskych Topliciach

Téma  :  ZNEČISTENIE

 

Žiaci obidvoch škôl predstavia výsledky predchádzajúceho výskumu o znečistení v ich mestách.

Spoločne žiaci a učitelia navštívia Národný park Plitvické jazerá.

 

Máj

2019

Približne 50 žiakov z Krupiny vysadí okolo 100 stromov v lesoch v blízkosti Krupiny s pomocou Mestských lesov Krupina.

Máj

2019

Približne  30 žiakov z Krapinskych Toplíc vysadí kvetiny a bylinky v školskej záhrade a skrášlia tým okolie svojej školy.

Október

2019

Projektové stretnutie  v Krupine

Téma :  LES a ZELENÉ  OBLASTI  okolo nás

 

Žiaci predstavia video a fotky zo svojich májových akcií a zelené oblasti v ich mestách vo forme FOTKNIHY a Poer Point prezentácie, ukážu  družobným partnerom parky, záhrady, chránené stromy v štyroch ročných obdobiach.

 

V tom istom čase, v každej škole budú diskusie s lesníkmi o ochrane lesa, s ornitológmi o vtáctve  v našich lesoch, spoločne na projektovom mítingu budeme vyrábať plagáty, alebo brožúry chránených lesných zvierat v našich lesoch a porovnáme zvieratá na Slovensku a v Chorvátsku. Navštívime Vysoké Tatry s druhou skupinou žiakov a učiteľov z Chorvátska.

 

Apríl

2020

Projektové stretnutie v Krapinských Topliciach

 

Téma : RECYKLOVANIE, ODPAD a GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

 

Tiež : Finálne  hodnotenie projektových aktivít a produktov

 

Na projektovom stretnutí v apríli 2020 žiaci predstavia proces recyklácie vo svojich  rodinách, školách a mestách.

Vytvoria spoločný produkt :

Anglicko – chorvátsko – slovenský slovník environmentálnych problémov a problémov globálneho otepľovania.

Porovnajú aktuálne klimatické zmeny na Slovensku a  

v Chorvátsku.

 

Bude to teda zatvárací míting, kde budeme hodnotiť naše projektové aktivity, ukážeme si naše finálne produkty a pripravíme si detaily našich záverečných výstav v Krupine a v Krapinských Topliciach.

 

 

Apríl

2020

Žiaci obidvoch škôl sa zúčastnia čistenia ich mesta oddelene v Krupine a v Krapinskych Topliciach , podobne ako v apríli 2019

pri príležitosti Dňa Zeme.  ( Fotodokumentácia, video )

Máj

2020

 

Záverečná výstava  projektových aktivít v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine a v knižnici a v škole v Krapinských Topliciach

Júl

2020

Záverečná správa o projekte, posledné čerpanie financií v súvislosti s propagáciou výsledkov projektu.

31. august 2020

Dátum ukončenia projektu

 

In cooperation with:

Novinky

8.10.2018

Tešíme sa na spoluprácu

 

Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Krupine sa zapojila do medzinárodného projektu Erasmus plus s cieľom zlepšiť komunikačné schopnosti našich žiakov v anglickom jazyku. Vybrali sme si za partnera chorvátsku školu z mesta Krapinske Toplice, ktoré je partnerským mestom mesta Krupina.

archív

News

Comix