OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Začiatok aktivity

 

                                  Opis aktivity

 

September

2018

Vytvoriť dotazník pre rodičov a žiakov o projekte s chorvátskou školou, do akej miery sa priatelia s ekológiou, ako vnímajú životné prostredie v našom regióne

September

2018

Začať vyrábať finálny produkt : FOTOKNIHU  Zelené oblasti v našom meste. Žiaci odfotia parky, záhrady, chránené oblasti  a stromy , ako aj iné zelené miesta v ich meste v štyroch ročných obdobiach a o rok neskôr na projektovom stretnutí v Krupine v októbri 2019 porovnajú zelené oblasti v Krupine a v Krapinskych Topliciach, predstavia ich vo  forme fotoknihy a prezentácie v Power Pointe

September

2018

Zabezpečiť výsledky chemickej analýzy pitnej vody v obidvoch mestách

September

2018

Začať vyrábať EKOLOGICKÝ MAGAZÍN v slovenskom a chorvátskom  jazyku, oddelene v každej škole s tématikou globálneho otepľovania, životného prostredia v našom okolí, básňami, tvorbou žiakov, krížovkami, ochranou ŽP, mali by vyjsť minimálne 4 výtlačky počas obdobia dvoch rokov

September

2018

Vytvoriť a prispievať do spoločnej webovej stránky Priatelíme sa s ekológiou, v angličtine, chorvátskom a slovenskom jazyku, ktorá by informovala o prebiehajúcich aktivitách, projektových mítingoch, spoločných produktoch, výsledkoch projektu

September

2018

Recyklačný proces v rodinách, školách, v mestách

September

2018

Šírenie informácií o tomto projekte v miestnej televízii KTV v Krupine, v miestnej tlači v Krupine, v novinách Zagorski list v Krapinských Topliciach, publikovanie výsledkov projektu

Október

2018

 

Projektové stretnutie v Krupine

Téma :  VODA

 

Bude to otvárací meeting , úvodný meeting spoločného projektu, kde žiaci oboch škôl predstavia rieky, priehrady, vodné oblasti, kúpele, vodopády, alebo more v ich krajinách a v blízkosti ich miest, alebo v ich mestách. Vo forme prezentácie v Power Pointe.

Porovnajú výsledky chemickej analýzy pitnej vody v ich mestách.

Navštívia priehradu Bebrava v Krupine, Štrbské pleso v národnom parku Vysoké Tatry, priehradu Liptovská Mara v Nízkych Tatrách.

Historik mesta Krupina bude diskutovať so žiakmi o veľkej a ničivej povodni v Krupine v roku 1999.

Obidve školy pripravia prezentácie v Power Pointe a o vode pred mítingom a predstavia ich v Krupine v škole, prípadne v kine Krupina.

 

 

 

 

Marec

2019

VÝSKUM  v  KRUPINE : slovenskí žiaci budú monitorovať dopravnú situáciu v meste, budú sledovať a počítať počet áut, autobusov, kamiónov prechádzajúcich na hlavnej ulici v ich meste. Vieme, že hlavne Krupina má problém s obrovským počtom kamiónov prechádzajúcich cez mesto každý pracovný deň. Pozorovanie, sčitovanie a zaznamenávanie počtu áut sa uskutoční 2 hodiny denne počas jedného týždňa, počas pracovných dní.

Marec

2019

VÝSKUM  v   KRAPINSKÝCH  TOPLICIACH  :  chorvátski žiaci budú robiť výskum o svetelnom znečistení v ich meste, pretože škola má luxmeter a určité skúsenosti, ktoré zahŕňajú túto oblasť skúmania. Žiaci sa najprv oboznámia so základmi rádiometrie a fotometrie, budú chodiť po domácnostiach a ich škole používajúc digitálny luxmeter a vyhodnotia tak dobré a zlé svetelné parametre. Neskôr vytvoria štatistický prehľad o použití rôznych typov svetlených zdrojov a vyhodnotia výskum.

Apríl

2019

 

Projektové stretnutie v Krapinskych Topliciach

Téma  :  ZNEČISTENIE

 

Žiaci obidvoch škôl predstavia výsledky predchádzajúceho výskumu o znečistení v ich mestách.

Spoločne žiaci a učitelia navštívia Národný park Plitvické jazerá.

 

Máj

2019

Približne 50 žiakov z Krupiny vysadí okolo 100 stromov v lesoch v blízkosti Krupiny s pomocou Mestských lesov Krupina.

Máj

2019

Približne  30 žiakov z Krapinskych Toplíc vysadí kvetiny a bylinky v školskej záhrade a skrášlia tým okolie svojej školy.

Október

2019

Projektové stretnutie  v Krupine

Téma :  LES a ZELENÉ  OBLASTI  okolo nás

 

Žiaci predstavia video a fotky zo svojich májových akcií a zelené oblasti v ich mestách vo forme FOTKNIHY a Poer Point prezentácie, ukážu  družobným partnerom parky, záhrady, chránené stromy v štyroch ročných obdobiach.

 

V tom istom čase, v každej škole budú diskusie s lesníkmi o ochrane lesa, s ornitológmi o vtáctve  v našich lesoch, spoločne na projektovom mítingu budeme vyrábať plagáty, alebo brožúry chránených lesných zvierat v našich lesoch a porovnáme zvieratá na Slovensku a v Chorvátsku. Navštívime Vysoké Tatry s druhou skupinou žiakov a učiteľov z Chorvátska.

 

Apríl

2020

Projektové stretnutie v Krapinských Topliciach

 

Téma : RECYKLOVANIE, ODPAD a GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

 

Tiež : Finálne  hodnotenie projektových aktivít a produktov

 

Na projektovom stretnutí v apríli 2020 žiaci predstavia proces recyklácie vo svojich  rodinách, školách a mestách.

Vytvoria spoločný produkt :

Anglicko – chorvátsko – slovenský slovník environmentálnych problémov a problémov globálneho otepľovania.

Porovnajú aktuálne klimatické zmeny na Slovensku a  

v Chorvátsku.

 

Bude to teda zatvárací míting, kde budeme hodnotiť naše projektové aktivity, ukážeme si naše finálne produkty a pripravíme si detaily našich záverečných výstav v Krupine a v Krapinských Topliciach.

 

 

Apríl

2020

Žiaci obidvoch škôl sa zúčastnia čistenia ich mesta oddelene v Krupine a v Krapinskych Topliciach , podobne ako v apríli 2019

pri príležitosti Dňa Zeme.  ( Fotodokumentácia, video )

Máj

2020

 

Záverečná výstava  projektových aktivít v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine a v knižnici a v škole v Krapinských Topliciach

Júl

2020

Záverečná správa o projekte, posledné čerpanie financií v súvislosti s propagáciou výsledkov projektu.

31. august 2020

Dátum ukončenia projektu

 

In cooperation with:

Novinky

8.10.2018

Tešíme sa na spoluprácu

 

Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Krupine sa zapojila do medzinárodného projektu Erasmus plus s cieľom zlepšiť komunikačné schopnosti našich žiakov v anglickom jazyku. Vybrali sme si za partnera chorvátsku školu z mesta Krapinske Toplice, ktoré je partnerským mestom mesta Krupina.

archív

News

Programme of the  project meeting   FOREST –     October 2019 in Krupina

From the 6 October  to the  11 October 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNDAY – arrival in Krupina late afternoon from 4 pm to 5 pm

                   Slovak  team will be  waiting for you  at the car park near TESCO shop

MONDAY  - discussions in the classrooms  from 7. 50   to  13 . 00

                     Croatian pupils will visit 5 classrooms  and discuss with Slovak pupils

                     About  their free  time, Krapinske Toplice , Croatia, holidays, school , families

                     14. 00  - 15. 00  rehearsal of the programme Forest

                     15. 30 – teachers :  wellness programme in Dudince spa

TUESDAY – from 7. 50 to 13. 00 

                     Programme   FOREST  for  5 classes of the pupils   20 + 20 minutes

                     Afternoon :  trip for the teachers to Banska Bystrica

WEDNESDAY  -  trip to ZVOLEN, botanic garden , shopping centre Europe

                                                          Castle Zvolen  ( trip from 8.00 to 13.30 )

                     Free afternoon for the teachers and pupils, relax,

                     preparation of the material for the  posters  

THURSDAY – discussions with foresters in 3 classrooms

                       10 pupils ( 5 Slovak and 5 Croatian  pupils will make the posters

                                          with  3 Croatian teachers and 2 Slovak teachers )

                        Topic : forests in  Croatia and Slovakia, forest animals, trees,

                                    typical Croatian and Slovak trees )  workshop

                         afternoon programme for the teachers   :  meeting with our teachers

                                                                                                      at the cottage  in the forest

FRIDAY -  saying goodbye  at school  at 9. 00  ,  at  10. 00  departure of Croatian team         


PROJECT MEETING – POLLUTION – Erasmus+, May 2019, Krapinske Toplice, Croatia

Schools: Zakladna škola Jozefa Cigera Hronskeho Krupina

               Osnovna škola Krapinske Toplice

 

The programme of the meeting:

May 5, 2019 SUNDAY

The arrival of Slovak team of teachers and pupils in  the late afternoon

Accomodation in the hotel (teachers) and in the families (pupils)

 

May 6, 2019    MONDAY

8.30 Welcome at school, meeting the headmaster and the teaching staff

10.00 Welcome at the Municipality, meeting the mayor

12.00 Lunch at school

13.00 Pollution – programme rehearsal at the cinema

 

15.00 – Free time for the pupils and the teachers

 

May 7, 2019  TUESDAY

8.00 – 9.00 The preparation for the programme at the cinema

9.00 The beginning of the programme Pollution (presentations of Slovak and Croatian pupils)

12.00 Lunch at school for teachers and pupils

13.00 Walk around Krapinske Toplice (with Valentina Novoselec, our History teacher)

15.00 Free time for the pupils

 

May 8, 2019  WEDNESDAY

A whole day excursion to Plitvice Lakes

May 9, 2019  THURSDAY

8.00 – 10.00 pupils:  conversation with Croatian pupils in the classrooms  

teachers:  conversation about the following activities concerning the project

10.00 – 13.00 visiting the Radboa Museum

14.00 Free time for pupils

14.00 Programme for teachers: meeting with our teachers staff – discussion about the school system                       

          in both countries

Lunch at school

 

May 10, 2019  FRIDAY

9.00 Saying goodbye at school

10.00 Departure to Slovakia


Light Pollution Questionnaire


Comix